ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

รวม
0%

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

รวม
0%
0