ระบบดูแลนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันพุธที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
ข้อมูลจำนวนนักเรียนเข้าออกสถานศึกษา
ระดับชั้น มาถึง จากทั้งหมด

ปวช.1
0%
0767

ปวช.2
0%
0233

ปวช.3
0%
0589

ปวส.1
0%
0515

ปวส.2
0%
0391

รวม
0%
02495

ข้อมูลจำนวนการเข้าเรียนของนักเรียน
ระดับชั้น เข้าเรียน จากทั้งหมด

ปวช.1
100%
767767

ปวช.2
100%
233233

ปวช.3
100%
589589

ปวส.1
100%
515515

ปวส.2
100%
391391

รวม
100%
24952495