แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะหัวหน้าแผนกนายวิมล ไม้หอม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนายอำนาจ ละอองศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการ
ครูพิเศษนายอภิศักดิ์ อุบาลี
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายณรงค์ศักดิ์ แจ่มแจ้ง
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
พนักงานราชการ(สอน)นายวีรภัช ระโหฐาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู
ครูฝึกสอนนางสาวกมลพรรณ บำเรอจิตร (ฝึกสอน เฉพาะวันจันทร์)
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวชลธิชา จันทร์นุ่ม (ฝึกสอน เฉพาะวันจันทร์)
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ