แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะหัวหน้าแผนกนายอำนาจ ละอองศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0822449090
ครูประจำนายเทอดศักดิ์ โพธะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0877577009นายวิมล ไม้หอม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0809971112
ครูพิเศษนายอภิศักดิ์ อุบาลี
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0948607555
พนักงานราชการ(สอน)นายวีรภัช ระโหฐาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0895272872
ครูฝึกสอนนางสาวปิยวรรณ พงษ์รักษา
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โทรศัพท์ : 0954706922