แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงหัวหน้าแผนกนายสรวง อ่อนแดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0972926272
ครูประจำนายศิริพันธุ์ ไกรเภา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0810154241
ครูพิเศษนายชัยพร นันทลาวัลย์
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
โทรศัพท์ : 0917187666
พนักงานราชการ(สอน)นายเศวต พวงพิกุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
โทรศัพท์ : 0819955143นายวชิรวัชย์ บุญพระรักษ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
โทรศัพท์ : 0803294419