แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงหัวหน้าแผนกนายสรวง อ่อนแดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำนายศิริพันธุ์ ไกรเภา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
ครู ชำนาญการ
ครูพิเศษนายชัยพร นันทลาวัลย์
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง
พนักงานราชการ(สอน)นายเศวต พวงพิกุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงนายวชิรวัชย์ บุญพระรักษ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง