แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานหัวหน้าแผนกนายวิบูลย์ธรรม คุณกระมุท
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0865166151
ครูประจำนายทรงพล ชูชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0943836639
ครูพิเศษนายณัฐพล แช่มประเสริฐ
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0927975172ว่าที่ ร.ต. วรภัทร ใยระย้า
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0926394890นายภาณุพงศ์ ชูชื่น
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0867965055
พนักงานราชการ(สอน)นายนพดล ศรีครุฑ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0840095243นายธีระ สุนทรวิภาค
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0929851465
ครูฝึกสอนนางสาวฐิติมา อันแท้
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน