แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์หัวหน้าแผนกนายอาทร คุ้มฉายา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0817516603
ครูประจำนางสาวชลธิชา เชิดชูสุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0638484646
ครูพิเศษนายรัชพล เหมลี
ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0619867590
ครูฝึกสอนนาวสาาชุติมา คีรีเพ็ชร
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0930600594นางสาวสุวิชญา บุญหลง
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0801371349นางสาวเดือนเต็ม ฟูคณะ
ครูฝึกสอน แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0842513528