งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนหัวหน้างานนายอำนวย งามเกตุสุข
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0819440778
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นายวชิรวัชย์ บุญพระรักษ์
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0803294419นายไพโรจน์ แป้นเขียว
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0916082774นายปพน ทองเนื้อแปด
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0858376094นายภาณุพงศ์ ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0867965055นายอุเทน ขิงเพชร
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0810122531นายอัศวิน ขำอรุณ
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0841425005
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายนพดล ศรีครุฑ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0840095243