งานวางแผนและงบประมาณหัวหน้างานนายอานนท์ สิงห์จุ้ย
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0631536493
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวสำรวย พลอยสุกใส
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0819441261นางสาวรุ่งฤดี ทองธานี
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0848981435
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายอวิรุทธ์ อินโต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0861664726นายกันตวิชญ์ แบนประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0952466467