งานวางแผนและงบประมาณหัวหน้างานนายอวิรุทธ์ อินโต
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0861664726
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน)นางสาวภัทรธิดา บุญมา
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0933351058นางสาวชนินันท์ นับแสน
เจ้าหน้าที่ (ช่วยงาน) งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0994133267
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว)นางสาวสำรวย พลอยสุกใส
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0819441261นางสาวรุ่งฤดี ทองธานี
เจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0848981435
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายประสงค์ ทองพรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0957815526นายพานุเกียรติ ยอดคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0851311656